Biuro Stacjonarne: Laganas, 29-100 Zakynthos, Grecja
+48 503 932 241
rezerwacja@projectholidays.pl

FAQ – czyli najczęściej zadawane pytania

Dobrze poinformowany turysta
to zadowlony turysta.
Dlatego zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami
i ciesz się swoją wycieczką.

PŁATNOŚCI

CZY DOSTANĘ RABAT?
Kiedy rezerwujesz więcej niż 1 wycieczkę otrzymujesz rabat 5 euro dla każdej osoby. Dotyczy to rezerwacji na to samo nazwisko. Przy rezerwacji drugiej / kolejnej wycieczki po terminie odbycia się pierwszej różnica za pierwszą wycieczkę nie ulega zwrotowi. W takim przypadku tylko druga / kolejna wycieczka jest w cenie obniżonej.

OD JAKIEJ ILOŚCI OSÓB MOGĘ DOSTAĆ RABAT GRUPOWY?
Rabat grupowy przydzielany jest jeśli w jednej rezerwacji (rezerwacji na jedno nazwisko) jest minimum 8 osób pełnopłatnych (takich, które ukończyły 12 lat). O wysokości rabatu decyduje zarząd Project Holidays.

KIEDY OPŁACAM MOJĄ REZERWACJĘ I KIEDY MOGĘ BYĆ PEWNY, ŻE MOJE MIEJSCA SĄ ZAREZERWOWANE
Zapisani na wycieczkę jesteście już w momencie, gdy otrzymujecie Potwierdzenie Dokonania Rezerwacji na maila, ale do momentu zapłaty rezerwacja jest oczekująca.
Jeśli chcecie utrzymać miejsca i Wasza rezerwacja ma stać się stała należy najpóźniej 72 godziny po dokonaniu rezerwacji opłacić zaliczkę lub całość kwoty.
Jeśli po upływie 72 godzin rezerwacja nie zostanie opłacona będziemy musięli ją anulować.

KIEDY OPŁACAM ZALICZKĘ, A KIEDY CAŁOŚĆ?
W przypadku rezerwacji dla 1-3 uczestników (liczymy dorosłych i dzieci 2-12) można opłacić zaliczkę w wysokości 10 euro od osoby dorosłej i 5 euro od dziecka 2-12 lat. Resztę kwoty można dopłacić w dniu wycieczki u przewodnika lub po przylocie w biurze.
W przypadku rezerwacji dla 4 lub więcej uczestników nie ma możliwości zaliczki, a rezerwacja musi zostać opłacona w całości.

Jeśli rezerwujesz wycieczkę na mniej niż 72 godziny przed jej odbyciem opłacasz całość od razu przy dokonywaniu rezerwacji.

CO Z MOJĄ ZALICZKĄ LUB OPŁATĄ CAŁOŚCI KWOTY JEŚLI ZREZYGNUJE Z WYCIECZKI?
W przypadku rezygnacji/ odwołania ze strony klienta zaliczka/ opłata całości ulega zwrotowi do 72 h przed wycieczką w 100%. Poniżej 72 h nie ulega zwrotowi.
Wyjąkiem jest odwołanie rezerwacji z powodu siły wyższej jaką jest stan zdrowia lub kwarantanna (za okazaniem zaświadczenia lekarskiego), lub odwołanie lotu (za okazaniem dokumentu odwołania), wówczas zwracamy 100% poniesionych kosztów niezależnie od czasu odwołania rezerwacji.

W przypadku całkowitego odwołania wycieczki ze strony organizatora wniesione przez klienta opłaty ulegają 100% zwrotowi.
W przypadku konieczności przełożenia terminu wycieczki (np. z powodu warunków pogodowych) opłata za zgodą klienta ulega przeniesieniu wraz z rezerwacją na nowy termin lub całkowitemu zwrotowi na życzenie klienta, jeśli nie może on uczestniczyć w wycieczce w innym terminie.

W JAKIEJ WALUCIE OPŁACAM WYCIECZKĘ ?
Opłacamy wycieczki w walucie EURO. Nie musisz posiadać konta walutowego, wystarczy przelew z konta polskiego (złotówkowego). Po prostu przy przelewie wybierasz walutę EUR i bank sam przelicza wg kursu na dany dzień. Kurs nie różni się znacznie od kursu NBP więc możesz być spokojny o koszty. Jeśli masz pytania skonsultuj się ze swoim bankiem.

ZBIÓRKA

SKĄD BĘDĘ ZNAŁ GODZINĘ I MIEJSCE ZBIÓRKI?
Miejsce zbiórki to zazwyczaj parking lub główna ulica przed hotelem, chyba że dojazd busa bezpośrednio pod hotel jest niemożliwy. Wtedy umawiamy się w okolicy hotelu. Miejsce zbiórki może znajdować się do 10 min drogi pieszo od hotelu. Godzina dostosowana jest do miejscowości w jakiej położony jest hotel oraz ilości uczestników i zostanie podana dzień wcześniej po godzinie 18:00 smsem na telefon podany przy założeniu wstępnej rezerwacji.

CO W PRZYPADKU GDY SPÓŹNIĘ SIĘ NA ZBIÓRKĘ?
W przypadku spóźnienia się na zbiórkę prowadzący wycieczkę będzie usiłował się skontaktować na podany przy rezerwacji numer telefonu. Po 3 próbach kontaktu lub po upływie 5 min od wyznaczonej godziny zbiórki bus odjedzie. W takim przypadku ma zastosowanie ta sama reguła co przy rezygnacji ze strony klienta poniżej 72h przed wycieczką i opłaty nie ulegają zwrotowi.

Jeśli zorientujecie się, że Wasz czas zbiórki minął i nadal chcecie wziąć udział w wycieczce możecie na własny koszt dołączyć do wycieczki w miejscu, w którym będzie się ona aktualnie znajdować.

CZY PROWADZĄCY WYCIECZKĘ MA PRAWO NIE WPUŚCIĆ MNIE DO BUSA NA ZBIÓRCE?
Tak, jeśli będziesz pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub Twój stan będzie uniemożliwiał przeprowadzenie wycieczki, tak aby nie narażać na nieprzyjemności innych uczestników. Odmówienie uczestnictwa w wycieczce jest bardziej szczegółowo opisane w regulaminie. To samo dotyczy uczestnictwa w rejsie czy atrakcjach dodatkowych. Poniesione koszty w takiej sytuacji nie ulegają zwrotowi.
Prowadzący wycieczkę ponadto może przerwać uczestnictwo klienta w trakcie trwania wycieczki z przyczyn złamania zasad zawartych w regulaminie (np. zbaczanie z trasy, nie respektowanie zaleceń prowadzącego dot. bezpieczeństwa, spóźnianie się notorycznie na zbiórkę, narażanie innych uczestników na nieprzyjemności lub niebezpieczeństwo). W takim przypadku opłaty za wycieczkę również nie ulegają zwrotowi, a uczestnik jest zobowiązany na własny koszt wrócić do hotelu.

WYCIECZKA

CO ZE SOBĄ ZABRAĆ NA WYCIECZKĘ?
DOKUMENTY:
– potwierdzenie dokonania rezerwacji (może być na telefonie),
– rachunek za opłatę zaliczki / całości (może być na telefonie),
– dokument tożsamości wszystkich uczestników, w którym widnieje data urodzenia (przewodnik ma prawo zweryfikować wiek dzieci)

PRZEDMIOTY:
– buty do wody,
– krem z filtrem,
– nakrycie głowy,
– bluzę (w maju, wrześniu i październiku),
– strój kąpielowy (najlepiej mieć na sobie, a suche rzeczy zabrać na przebranie),
– dwa ręczniki (jeden do wycierania, drugi suchy do siedzenia w busie po kąpieli w morzu),
– aparat fotograficzny lub telefon,
– sprzęt typu maska z rurką (dla chętnych).

WAŻNE!
Na wycieczkę Kefalonia po Naszemu polecamy zabrać parasol na plażę (przeciwsłoneczny).
Na żadnej wycieczce przewodnik/ kapitan nie jest wypozażony z sprzęty asekurujące przy pływaniu (kółka, makarony, rękawki). Jeśli zachodzi potrzeba ich używania prosimy zabrać je na wycieczkę we własnym zakresie.

CO Z ZATOKĄ WRAKU Z GÓRY?
Zatokę Wraku z góry oglądamy z jedynego, oficjalnego, dopuszczonego do użytku turystycznego punktu widokowego. Organizator wycieczki nie ponosi odpowiedzialności za stan dróg, brak zacienienia, temperaturę otoczenia oraz długość kolejki oczekujących na zdjęcia. Jeśli droga prowadząca do punktu widokowego będzie oficjalnie otwarta dla busów ten punkt programu będzie normalnie realizowany na wycieczkach 3w1 Północ Południe i Zatoka Wraku oraz na wycieczce Zatoka Wraku Premium. Jeśli droga będzie zamknięta punkt zostanie pominięty.
Organizator nie ma obowiązku zastąpić tego punktu programu innym dodatowym oraz rekompensować jego braku w sposób finansowy.

CZY DZIECKO WYTRZMA NA WYCIECZCE?
Odkąd prowadzimy wycieczki obserwujemy, że najmniejsi turyści świetnie sobie radzą zarówno na łodzi jak i w busie. Aby zwiedzanie Zakynthos było możliwie jak najmniej męczące dla maluchów prosimy o zabranie na wycieczke ich ulubionych zabawek, wody do picia, nakrycia głowy, kremu z wysokim filtrem oraz (jeśli istanieje taka potrzeba) leków na chorobe lokomocyjną. Zabieranie ze sobą wózka nie jest konieczne.

CZY NA WYCIECZCE BĘDZIE OSOBA MÓWIĄCA PO POLSKU?
Tak, na naszych wycieczkach zawsze jest z Państwem osoba mówiąca w języku polskim (z wyjątkiem prywatnych rejsów, na których polska obsługa jest dodatkowo płatna).

JAK DUŻE SĄ GRUPY NA WYCIECZKACH, CZYM BĘDZIEMY PODRÓŻOWAĆ I JAK WYGLĄDA PROGRAM ?

W PRZYPADKU WYCIECZKI AUTOKAROWEJ – Grupa wynosi maksymalnie 55 osób. Środek transportu to zawsze nowy, w pełni klimtyzowany autokar. Program jest z góry ustalony, ale może ulec zmianie z powodu siły wyższej (pogoda, sztorm, klęski żywiołowe, zamknieta droga). O zmianach programu i rekompensatach wynikających z jego zmiany decyduje tylko i wyłącznie zarząd Project Holidays.

W PRZYPADKU WYCIECZKI MINIBUSEM– Grupa wynosi maksymalnie 19 osób. Środek transportu to zawsze nowy, w pełni klimtyzowany minibus Mercedes Sprinter. Program jest z góry ustalony, ale może ulec zmianie z powodu siły wyższej (pogoda, sztorm, klęski żywiołowe, zamknieta droga). O zmianach programu i rekompensatach wynikających z jego zmiany decyduje tylko i wyłącznie zarząd Project Holidays.

W PRZYPADKU WYCIECZKI VANEM – Grupa wynosi maksymalnie 8 osób. Środek transportu to zawsze nowy, w pełni klimtyzowany Van. Program jest z góry ustalony, ale może ulec zmianie z powodu siły wyższej (pogoda, sztorm, klęski żywiołowe, zamknieta droga). O zmianach programu i rekompensatach wynikających z jego zmiany decyduje tylko i wyłącznie zarząd Project Holidays.

W PRZYPADKU WYCIECZKI PRYWATNEJ – Jest to forma zwiedzania indywidualnego, czyli jesteście sam na sam z przewodnikiem. Auto jest dostosowane do ilości osób. Zawsze mamy na względzie Wasz komfort. Program ustalamy z turystami indywidualnie i jest on nieograniczony czasowo.

W PRZYPADKU PRYWATNEGO REJSU – Łódź motorowa jest dostosowana do ilości uczestników. Na rejsie obecny jest grecji kapitan mówiący w języku angielskim. Polska obsługa jest dodatkowo płatna. Program jest z góry ustalony, ale może ulec modyfikacji po wcześniejszych ustaleniach.

CZY WYCIECZKA ODBYWA SIĘ TYLKO GDY UZBIERA SIĘ CAŁA GRUPA?
Nie, do odbycia się wycieczki nie jest konieczne uzbieranie się całej grupy.
Aby wycieczka mogła się odbyć liczba uczestników na poszczególnych wycieczkach musi wynosić przynajmniej:
Autokar – 35 uczestników
Minibus – 10 uczestników
Van – 4 uczestników

CO W PRZYPADKU JEŚLI NIE UZBIERA SIĘ WYSTARCZAJĄCA ILOŚĆ OSÓB ?
Sytuacje, że nie uzbiera się minimalna ilość uczestników zdarzają się bardzo sporadycznie. W takim przypadku przekładamy wycieczkę na najbliższy, dogodny termin i jeśli możecie bierzecie udział, jeśli nie zwracamy Wam poniesione opłaty. Możemy również zaproponować inne rozwiązanie jak np. dołączenie do rejsu lub wynajem samochodu z programem zwiedzania. Nigdy nie zostawimy Państwa bez znalezienia najlepszego rozwiązania.

WARUNKI POGODOWE

CZY NAPEWNO WYSIĄDZIEMY NA PLAŻĘ W ZATOCE WRAKU?
O zejściu na plażę w Zatoce Wraku, długości plażowania oraz możliwości kąpieli przy Błękitnych Grotach decyduje kapitan, w oparciu o swoje wieloletnie doświadczenie w ocenie warunków panujących na morzu. Jego decyzja zawsze ma na względzie bezpieczeństwo i komfort wszystkich uczestników rejsu. Kapitan może ocenić czy wysiadanie jest bezpieczne dopiero w momencie podpływania do plaży. Żadna żeglarska prognoza pogody niestety nie pokazuje jaka dokładnie jest fala przy brzegu plaży w Zatoce Wraku.
Jeśli kapitan zdecyduje, że wqysiadanie na plażę jest zbyt niebezpieczne zatrzyma się w bezpiecznej odległości od plaży na zdjęcia Zatoki Wraku z bliska.
Czasami dobre i to bo sztormy potrafią trwać kilka dni i lepiej płynąć na zdjęcia niż czekać na poprawę pogody i nie popłynąć wcale.

CO JEŚLI BĘDZIE PADAŁ DESZCZ ?
Na wyspie Zakynthos deszcz może wystąpić w miesiącach takich jak maj, wrzesień i październik. Są to jednak krótkotrwałe, przelotne opady deszczu. Pogoda na wyspie zmienia się bardzo szybko więc gdy nawet rano widzimy zachmurzenie lub deszcz, w południe możemy spodziewać się słońca. Bardzo często opady są lokalne czyli np. na południu wyspy może padać, a na północy świeci słońce.
Przelotne opady deszczu nie są przeszkodą do odbycia się wycieczki. Uwierzcie nam na słowo, że sprawdzamy pogodę przez cały sezon kilkanaście razy dziennie i zawsze staramy się być przygotowani. Jeśli deszcz jest chwilowy często zmieniamy kolejność punktów programu, aby rejs i plażowanie nie przypadały w deszczu. Jeśli zapowiadają się bardzo silne opady deszczu, a urwanie chmury nie ma zamiaru się skończyć anulujemy wycieczkę i przekładamy na inny dzień jeśli macie możliwość skorzystania. Jeśli nie zwracamy pieniądze. O anulowaniu/skróceniu/zmianach programu wycieczki decyduje tylko i wyłącznie zarząd Project Holidays.

CO JEŚLI BĘDZIE SZTORM ?
Wycieczka 3W1 PÓŁNOC POŁUDNIE I ZATOKA WRAKU, ZATOKA WRAKU PLUS XIGIA I FARMA ORAZ ZATOKA WRAKU PREMIUM bezpośrednio wiążą się z morzem (rejs). Skutecznym rozwiązaniem na unikniecie komplikacji jest rezerwacja tych wycieczek w terminie jak najszybszym po przylocie. Chodzi o to, żeby w razie wystąpienia sztormu mieć możliwość przełożenia wycieczki na kolejne dni urlopu.

Fala jest nieodłącznym elementem naszego życia, pracy i często zmartwień. Morze Jońskie często jest wzburzone. Wysoka fala utrudnia lub całkowicie uniemożliwia rejs lub uniemożliwia zejście na plaże podczas rejsu. Co w takim przypadku?
Przypadek 1. Można płynąć, nie można zejść na plażę
Płyniemy na rejs i zatrzymujemy się jak najbliżej plaży na zdjęcia Zatoki Wraku z bliska, po czym kontynuujemy rejs na Błękitne Groty. Czasami sztormy trwają kilka dni i lepiej płynąć na zdjęcia niż czekać na poprawę pogody i nie popłynąć wcale.
Przypadek 2. Nie można płynąć na rejs
Przekładamy wycieczkę na inny dzień jeśli jest taka możliwość. Jeśli nie możecie w inny dzień – zwracamy pieniądze w całości. Jeśli możecie – jesteśmy w kontakcie i razem czekamy aż morze się uspokoi i pozwoli wypłynąć nam na rejs w normalnych warunkach.
Przypadek 3. „A z innym biurem popłyneli mimo sztormu, a Wy odwołaliście wycieczkę ?!”
Zapytajcie ich jak się płyneło i wróćmy do tej rozmowy.

To co dla nas zawsze było, jest i będzie najważniejsze to Wasze
BEZPIECZEŃSTWO, KOMFORT I JESZCZE RAZ BEZPIECZEŃSTWO.