Rezerwacja on line: Messenger Project Holidays
Telefon lub WhatsApp +48 532273524
rezerwacja@projectholidays.pl

Rezerwacja

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych – RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) informujemy, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Project Holidays Zuzanna Wiktoria Wiśniewska, biuro turystyczne o numerze licencji EOT: 0428E60000141801, Adres: ΡΩΜΥΡΙ 29-100 Δ.Ε. ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, NIP/ ΑΦΜ : 163740580, dalej zwane Organizatorem.
  2. Źródła pozyskania danych od Klienta to wyłącznie w/w formularz rezerwacyjny znajdujący się na stronie www.projectholidays.pl, numer telefonu +48503932241 (w tym komunikator WhatsApp związany z tym numerem), adres e mail: info@projectholidays.pl, rezerwacja@projectholidays.pl, oraz komunikator Messenger związany z profilem facebook Project Holidays – wycieczki fakultatywne po Zakynthos i Kefalonii. Wszelkie inne źródła nie należą do Organizatora i Organizator nie ponosi odpowiedzialności za administrowanie danymi Klienta podanymi do nieoficjalnych źródeł.
  3. Przetwarzanie danych osobowych Klienta będzie odbywać się w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu rezerwacji tj. wycieczki.
  4. Na czas realizacji usługi dane osobowe mogą zostać przekazane lokalnym przewoźnikom oraz osobom współpracującym z Organizatorem. Jest to niezbędne w celu realizacji przedmiotu rezerwacji czyli wycieczki w tym dodatkowo płatnych czynności, np. rejsu.
  5. Zbierane dane osobowe będą przechowywane w archiwum na czas nieokreślony w celu prowadzenia analiz oraz zabezpieczenia interesów Organizatora oraz Klienta (na wypadek odwołań, skarg, wniosków lub innych zapytań).
  6. Podanie danych osobowych przez źródła określone w pkt. 2 w zakresie wymaganym do realizacji celu określonego w pkt.3 jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania wymaganych danych będzie brak realizacji rezewacji.
  7. Na podstawie art. 15 – 19 RODO, każdemu klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  8. Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, przesyłając wniosek na adres info@projectholidays.pl.
  9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


Project Holidays – oficjalne dane

Project Holidays jest pełnoprawnym biurem turystycznym posiadającym oficjalną licencję z greckiego Ministerstwa Turystyki ( ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΝΟΜΙΜΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)

Numer Licencji/ αρ. της άδειας: 0428E60000141801
Właściciel/ Νομιμος εκπροσωπος :
ZUZANNA WIKTORIA STOKOWIEC
Adres / Διευθυνση :
ΡΩΜΥΡΙ 29-100 Δ.Ε. ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΝΙP / ΑΦΜ : 163740580
Nr Polisy Ubezpieczeniowej / ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : 10389742