Rezerwacja on line: Messenger Project Holidays
Telefon lub WhatsApp +48 532273524
rezerwacja@projectholidays.pl

Czy uścisk dłoni pochodzi z Grecji?

Czy uścisk dłoni pochodzi z Grecji?

Wyraża więcej niż tysiąc słów. Ręka, dłoń to cześć ciała, której od wieków używa się do wyrażenia gestu powitania i pożegnania. Można na różne sposoby pokazać nią stosunek do drugiego człowieka, ale też określić swoją pozycję w przeróżnych dziedzinach i celu.

Pierwszy uścisk dłoni wymieniono w dziewiątym wieku przed Chrystusem. Król Asyrii Salmanasar III uścisnął wtedy publicznie dłoń Marduka-zakira-szumiego I, króla Babilonii, na potwierdzenie przyjaźni asyryjsko-babilońskiej. Był to co prawda pierwszy udokumentowany uścisk dłoni w historii ludzkości, ale tradycja tego rytuału sięga jeszcze dalej wstecz. Gest dłoni był używany przez większość plemion celem okazania pokojowych zamiarów praktycznie od zawsze. Wymieniając z kimś uścisk dłoni pokazywano, że nie ma się w ręku broni i tym samym złych intencji w stosunku do drugiej osoby.

Na Akropolu w Atenach podczas wykopalisk archeologicznych odnaleziono wykuty w kamieniu obraz przedstawiający dwie greckie boginie Herę i Atenę ściskające wzajemnie swoje dłonie.

Grecki poeta Homer kilkakrotnie opisuje uścisk dłoni jako dowód pewności siebie w swoich eposach „Odyseja” i „Iliada”. W czasach rzymskich uścisk dłoni zmienił się w chwyt za ramię.

Niektórzy historycy podają, że współczesny uścisk dłoni stał się popularny wśród siedemnastowiecznych kwakrów, którzy wierzyli, że ten gest był bardziej przekonujący niż zdjęcie kapelusza i pokłonienie się. W niektórych portretach ślubnych z XVII wieku mąż i żona wiążą ręce jako symbol ich prawnego zobowiązania. W czasach wiktoriańskich prowadnice etykiet zalecały, aby uścisk dłoni pozostawał stały.

W większości krajów anglosaskich i skandynawskich uścisk dłoni pozostaje niezmienny, w niektórych krajach nadmierne uściśnięcie jest uważane za niegrzeczne, a w krajach azjatyckich preferuje się delikatniejszy dotyk niż uścisk całej dłoni.

Dotyk dłoni ewoluował, ale do dziś oznacza otwartość, dobre zamiary i szacunek. Wielka szkoda gdyby przez obecne problemy ten wspaniały gest miał zaniknąć. To z pewnością wpłynęłoby negatywnie na stosunki międzyludzkie.

Przez podanie dłoni lub jej ułożenie czy schowanie w odpowiedni sposób można przekazać ważne informacje. Do dnia dzisiejszego specyficznego sposobu witania się używają m.in. rodziny krolewskie, głowy kościoła i głowy państwa oraz tajne stowarzyszenia.

Poniżej kilka przykładów ciekawych gestów dłoni i powitań.

Gest dłoni jest również bardzo ważny przy malowaniu greckich ikon prawosławnych, a znaczenie gestów znają tylko wtajemniczeni.